Pravidla nakládání s osobními údaji MAGOW TRADE s.r.o

1. Informace

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Magow Trade s.r.o., IČO: 28570871, se sídlem Ostrava - Bělský Lés 1005/21, PSČ 70030, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 32505, Krajský soud v Ostravě vedenou dále jen "Magow Trade s.r.o'') upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.textiltrade.cz , (dále jen "webové stránky"), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen "uživatel") a zákazníků textiltrade

kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen "zákazník")

1.2. Magow Trade s.r.o působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Magow Trade s.r.o jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Olga Wolfová DiS.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na MAGOW TRADE s.r.o., zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte MAGOW TRADE s.r.o., také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá MAGOW TRADE s.r.o., informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MAGOW TRADE s.r.o., údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. MAGOW TRADE s.r.o., nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi MAGOW TRADE s.r.o., a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže MAGOW TRADE s.r.o., vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům MAGOW TRADE s.r.o., formou obchodních sdělení využívá MAGOW TRADE s.r.o., především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS, messenger zpráv. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na MAGOW TRADE s.r.o., již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů MAGOW TRADE s.r.o., v podobě omezeného přímého marketingu.

MAGOW TRADE s.r.o., tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na MAGOW TRADE s.r.o., I zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas MAGOW TRADE s.r.o., udělujete v průběhu registrace na MAGOW TRADE s.r.o., nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů MAGOW TRADE s.r.o.,

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci MAGOW TRADE s.r.o., formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá MAGOW TRADE s.r.o., především e-mailovou adresu, a sms, messenger zpráv. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas MAGOW TRADE s.r.o., udělujete v průběhu registrace MAGOW TRADE s.r.o., nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na MAGOW TRADE s.r.o., mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace MAGOW TRADE s.r.o., I zpracovává MAGOW TRADE s.r.o., při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává MAGOW TRADE s.r.o., I statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem MAGOW TRADE s.r.o., do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci MAGOW TRADE s.r.o., mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

vznést námitku proti zpracování osobních údajů u MAGOW TRADE s.r.o., na e-mailové adrese magowtrade@seznam.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete MAGOW TRADE s.r.o., ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány MAGOW TRADE s.r.o., a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s MAGOW TRADE s.r.o.,

5.2. MAGOW TRADE s.r.o., dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro MAGOW TRADE s.r.o., pro účely a způsobem, které MAGOW TRADE s.r.o., stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které MAGOW TRADE s.r.o., využívá, patří:

přepravní společnosti - Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Geis CZ s.r.o.

Uloženka s.r.o. (zajištění distribuce zboží)

Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

YANDEX, LLC (nástroje pro on-line marketing)

Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.MAGOW TRADE s.r.o., zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona MAGOW TRADE s.r.o., následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Bonami požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MAGOW TRADE s.r.o., po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí MAGOW TRADE s.r.o., pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na MAGOW TRADE s.r.o., vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Magow Trade s.r.o a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které MAGOW TRADE s.r.o., zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

Přístup k údajům, které jste poskytli, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám MAGOW TRADE s.r.o., potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může MAGOW TRADE s.r.o., správně vyřídit Vaši objednávku.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že MAGOW TRADE s.r.o., zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemá zákonný důvod osobní údaje MAGOW TRADE s.r.o., zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek MAGOW TRADE s.r.o., Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

Přenesení automatizovaně zpracovaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od MAGOW TRADE s.r.o., k jinému subjektu, kdy MAGOW TRADE s.r.o., předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci MAGOW TRADE s.r.o., vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě MAGOW TRADE s.r.o., neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1.MAGOW TRADE s.r.o., dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). MAGOW TRADE s.r.o., klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MAGOW TRADE s.r.o., I pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na e-mailem na adresu magowtrade@seznam.cz

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 4. 2018.